Общее·количество·просмотров·страницы

пятница, 8 ноября 2013 г.


Мов джерельна вода - рідна мова моя

Ми живемо на чудовій, багатій, мальовничій землі – на нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінець роду українського, що сягає сивої давнини. Ми українці і любимо свою землю, свій рідний край, з його багатющими народними традиціями, славною історією, мальовничою природою, багатою мелодійною мовою.

Мова — це найбільше і найдорожче добро кожного народу, це жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, роздуми, досвід, почування.
Пройшла наша мова тернистий і важкий шлях. Мову нашого простого українського народу передав нам у спадок і Григорій Сковорода, вдосконалив її І.П. Котляревський, а основоположником сучасної української мови став наш великий Кобзар — Т.Г. Шевченко. Він наказував нам, щоб ми любили, знали і вивчали її. Наш народ зберіг силу Кобзаревого слова.


Свято встановлено 6 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав Указ N1241/97“Про День української писемності та мови. ” В Указі зазначено: “Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора Літописця.” Нестор літописець - послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова.
Особливості відзначення свята.
У День української писемності та мови за традицією:
  • покладають квіти до пам'ятника Несторові Літописцю;
  • відзначають найкращих популяризаторів українського слова;
  • заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою;
  • стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика;
  • в бібліотеках презентують книжкові виставки до свята.
Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку літератури з нагоди Дня української писемності та мови.

 
Історія української культури [Текст] /
За заг. ред. І.Крип'якевича. –
3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000. – 656 c.
Автори книги подають основні відомості про розвиток українського письменництва, образотворчого мистецтва, театру та музики.
 
 
 
 
Попович М.В. Нарис історії культури України [Текст]: Посіб.-
(Освіта ХХІ століття)/ М.В. Попович. – К.: АртЕк, 1999. – 728 с.
Книга являє собою нарис історії культури України як комплексу характерних матеріальних і духовних здобутків суспільства; до духовної культури включаються при цьому не тільки література, філософія та різні мистецтва, а й спосіб життя, система цінностей, традицій та вірувань.
 
 
Шейко В.М. Історія української культури [Текст]: Навч.посіб./
Наук.ред. В.М.Шейко. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. – К.: Кондор,
2006. – 264 с.
Розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еколюції української культури.
 
 
 
Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення [Текст]:
Навч. посіб. для студ. аграрних ВНЗ / Т.Б.Гриценко – К.:
ЦНЛ, 2003. – 536 с.
Подано матеріал про українську мову, її значення в житті суспільства, функції мови, а також про традиційні і сучасні теорії щодо походження української мови. Розглянуто функціональні стилі української мови, особливу увагу звернено на науковий стиль, яким мають досконало оволодіти студенти.
 
 
 
 
 
Сучасна українська мова [Текст]: Підруч./
 За ред. О. Д. Пономарева. – К.: Либідь,
1997. – 400 с.
Розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектології та загального мовознавства.
 
 
 
Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і
непрофесійне спілкування [Текст] /
А.П.Загнітко, І.Г.Данилюк. – Донецьк:
ТОВ ВКФ "БАО", 2007. – 480 с.
Видання пропонує зразки оформлення основних типів документів, рекомендації щодо етики й культури ділового спілкування тощо.
 
 
Кацавець Г.М. Мова ділових паперів[Текст]: Підруч.- 3-тє вид., перероб.і доп. /
 Г.М.Кацавець, Л.М.Паламар. - К.: Алерта, 2006. – 328 с.
У підручнику представлено теоретичний і практичний матеріал з ділової мови - усної та писемної.
Подається опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень, формування текстових одиниць. Наголос зроблено на текстове оформлення ділових паперів, наводяться їх зразки (інформаційні, виконавчі, статутні, розпорядчі). Розглядаються питання етики професійного спілкування.
  
 
 
 
 
 
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий